Продукциялар

Тооктун төшү

Тоок канаты

Tоок барабан

Тооктун саны

Тоок боору

Tоок кайра

Tоок жүрөктөрү

Tоок моюндары

Тоок буттары

Тоок канаты учтары

Tооктун териси

Фарш тоок

Сактоо шарттары

Тоңдурулган түрүндө:

 

Температуралык режим

Бүтүн тоок

Жиликтенген тоок

Таңгагы

Сактоо мөөнөтү

Таңгагы

Сактоо мөөнөтү

-12 С0  жогору эмес

Керектөөчүлөр тарасы

8 айдан ашык эмес

Таңгагы

1 айдан ашык эмес

Топтук      таңгак

4 айдан ашык эмес

Керектөөчүлөр тарасы

1 айдан ашык эмес

-18 С0  жогору эмес

Керектөөчүлөр тарасы

12 айдан ашык эмес

Топтук      таңгак

3 айдан ашык эмес

Топтук      таңгак

8 айдан ашык эмес

Керектөөчүлөр тарасы

3 айдан ашык эмес

-25 С0  жогору эмес

Керектөөчүлөр тарасы

14 айдан ашык эмес

  

Топтук      таңгак

11 айдан ашык эмес

  

Муздатылган түрүндө:

Температуралык режим

Бүтүн тоок

Жиликтенген тоок

Сактоо мөөнөтү

Сактоо мөөнөтү

-2 С0  +2 С0

өндүрүлгөн күндөн 5 суткадан ашык эмес

өндүрүлгөн күндөн 2  суткадан ашык эмес