Компаниянын тарыхы

Кооперативди түзүүнүн негизги идеясы өлкөнүн калкын ата-мекендик өндүрүүчү тарабырнан өндүрүлгөн сапаттуу продукт менен камсыздоо.   

2020-жылдын аягында бройлер куш фабрикасын курууда жайгашкан жери эске алынып, Чүй облусунун Сокулук айылындагы экологиялык жактан таза жер кокусунан тандалып алынган эмес.

Амал Куш. Бүт үй-бүлө үчүн тандоо!

Өндүрүш

Slide
Инкубатор
Новый современный птицеперерабатывающий комплекс, для обеспечения населения высококачественными продуктами питания. Производственная площадка оснащена новейшим оборудованием. Основу их технического оснащения составляют конвейнерные линии мощностью до 2500 голов в год.
СКК “Амаль Куш” – современная птицефабрика по выращиванию цыплят-бройлеров и производству мясо птицы, мощностью свыше 1 200 000 кг. Производственная инфраструктура состоит из инкубатора, кормового цеха, площадки по выращиванию цыплят-бройлеров и цеха по переработке.
В Инкубаторе используются современные инкубационные шкафы, где поддерживаются оптимальные параметры температуры, влажности, давления и прочие, что позволяет добиться получения высокого процента вывода и здорового суточного молодняка для откорма.
Slide
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
На сегодняшний момент СКК “Амаль Куш” проводит работу по реконструкции, системы освещения, вентиляции, обогрева и кормления.
Slide
Цех по переработке птицы.
Мясоперерабатывающий комплекс является “сердцем” предприятия и включает в себя два основных цеха: убоя и глубокой переработки. СКК “Амаль Куш” работает над полной автоматизацией, которая позволяет сократить производственные технологические потери и время на переработку.
Slide
Кормовой цех
Отработанная технология производства и качественное сырье позволяют получить корма, соответствующие стандартам отрасли.
Использование качественного, экологически чистого корма без синтетичеких стимуляторов, лекарственных препаратов и применения ГМО – политика, которой следует СКК “Амаль Куш”.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide
Инкубатор
Новый современный птицеперерабатывающий комплекс, для обеспечения населения высококачественными продуктами питания. Производственная площадка оснащена новейшим оборудованием. Основу их технического оснащения составляют конвейнерные линии мощностью до 2500 голов в год.
СКК “Амаль Куш” – современная птицефабрика по выращиванию цыплят-бройлеров и производству мясо птицы, мощностью свыше 1 200 000 кг. Производственная инфраструктура состоит из инкубатора, кормового цеха, площадки по выращиванию цыплят-бройлеров и цеха по переработке.
В Инкубаторе используются современные инкубационные шкафы, где поддерживаются оптимальные параметры температуры, влажности, давления и прочие, что позволяет добиться получения высокого процента вывода и здорового суточного молодняка для откорма.
Slide
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
На сегодняшний момент СКК “Амаль Куш” проводит работу по реконструкции, системы освещения, вентиляции, обогрева и кормления.
Slide
Цех по переработке птицы.
Мясоперерабатывающий комплекс является “сердцем” предприятия и включает в себя два основных цеха: убоя и глубокой переработки. СКК “Амаль Куш” работает над полной автоматизацией, которая позволяет сократить производственные технологические потери и время на переработку.
Slide
Кормовой цех
Отработанная технология производства и качественное сырье позволяют получить корма, соответствующие стандартам отрасли.
Использование качественного, экологически чистого корма без синтетичеких стимуляторов, лекарственных препаратов и применения ГМО – политика, которой следует СКК “Амаль Куш”.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Инкубатор

Инкубатор инкубацияны башкаруунун автоматташтырылган системасы жана климатты контролдоо системасы бар «BROODTECH» компаниясынын заманбап инкубациялык жана басып чыгаруу шкафтары менен жабдылган, бул жылына 1 104 000 инкубациялык жумурткаларды басып чыгарууга мүмкүндүк берет. 

Бройлер балапандарын өстүрүү боюнча аянт

Бройлерлерди өстүрүү технологиясы массасы 1700-2000 гр. түзгөн орточо эттүү балапан продуктусун жана ар кандай салмактагы балапандарды алууга багытталган.     Максаттарга жетүү үчүн келечектүү технологиялар колдонулат, төмөнкү факторлор эске алынат: бройлер кросстордун генетикалык мүмкүнчүлүктөрү, продукттардын пландалган түрү, өстүрүүнүн ыкмасы, технологиялык жабдыктар, жем берүүнүн программасы.      Өндүрүштүк аянты автоматтык жем берүү, жарык берүү жана вентиляциялоо режими сыяктуу заманбап жабдуулар менен жабдылган.   Куш фабрикасында СOMEX түрк жабдуулары колдонулат.     СOMEX жабдуулары куштарды өстүрүүдө төмөнкү операцияларды айкалыштырууга мүмкүндүк берет:
  • жем жана суу берүүнүн жердеги системасы   
  • жемди автоматтык түрдө берүү  
  • жарык берүү жана вентиляциялоо режими  
  • ылайыктуу микроклиматты түзүү 

Кушту кайра иштетүү цехи.

Цех 2021-жылы иштеп баштаган. Ал саатына 1500 кушту өндүрүүчү «Alberk» түрк компаниясынын профессионалдуу жабдуусу жана продукцияны андан ары сатууга даярдоо үчүн зарыл болгон жабдуулар (дароо тоңдуруучу камерасы, тоңдуруучу жана муздатуучу жабдуулар) менен жабдылган. 

Цехте кушту кайра иштетүүнүн толук жолу түзүлгөн жана технологиялык процесс HACCP стандарттарына ылайык келет.  

Санитардык-гигиеналык ченемдерге ылайык, союу цехи куш фабрикасынын аймагынан тышкары жайгашкан.   

 

Жем берүү цехи

Куш фабрикасынын өндүрүмдүүлүгүнүн негизги факторлорунун бири – бул сапаттуу жемди колдонуу. “Амаль Куш” АКК кылдат лабораториялык изилдөөлөрдөн өткөн сапаттуу дан эгиндерин гана сатып алат.    

Жем берүү цехинин өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрү саатына 6 тоннанын тегерегин түзөт.   

Сапат

«Амаль Куш» АККтын бардык продукциясы Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун Бишкектик сыноо, сертификациялоо жана метрология боюнча борборунун ченемдерине жана талаптарына ылайык келет.  

Куштарды союу Халал принциптерин катуу сактоо менен жүргүзүлөт жана Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы тарабынан сертификатташтырылган.  

Продукциянын сапаты “Амаль Куш” АККтын негизги критерии болуп саналат.   

Жумуштар

Профессионалдардын командасы, өз ишине күйгөн адамдар Компаниянын негизги баалуулугу болуп саналат. Өнүктүрүү, жаңы кызматкерлерди тартуу кадрдык кызматтын артыкчылыктуу багыттары болуп саналат.