Биз жөнүндө


“Амаль Куш” Айыл чарба Коммерциялык Кооперативи Кыргыз Республикасынын аймагында эң ири куш этин өндүрүүчүлөрдүн бири.  
Өндүрүш инфраструктурасына инкубатор, жем берүү цехи, жалпы аянты 11 200 м2 түзгөн бройлер-балапандарды өстүрүү аянты жана кайра иштетүү цехи кирет.    
Жогорку сапат жана азыктандыруучу касиеттер “Амаль Куш” АКК продукциясынын атаандаштык артыкчылыктары болуп саналат.  
Дүң кардарлар үчүн таңгактагы тоңдурулган продукциянын, керектөөчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн бөлүп салынган продукциянын ассортиментин жана муздатылган продуктылардын сериясын кеңейтүү негизги милдет болуп саналат. 

Амал Куш. Бүт үй-бүлө үчүн тандоо!

Slide
Инкубатор
Новый современный птицеперерабатывающий комплекс, для обеспечения населения высококачественными продуктами питания. Производственная площадка оснащена новейшим оборудованием. Основу их технического оснащения составляют конвейнерные линии мощностью до 2500 голов в год.
СКК “Амаль Куш” – современная птицефабрика по выращиванию цыплят-бройлеров и производству мясо птицы, мощностью свыше 1 200 000 кг. Производственная инфраструктура состоит из инкубатора, кормового цеха, площадки по выращиванию цыплят-бройлеров и цеха по переработке.
В Инкубаторе используются современные инкубационные шкафы, где поддерживаются оптимальные параметры температуры, влажности, давления и прочие, что позволяет добиться получения высокого процента вывода и здорового суточного молодняка для откорма.
Slide
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
На сегодняшний момент СКК “Амаль Куш” проводит работу по реконструкции, системы освещения, вентиляции, обогрева и кормления.
Slide
Цех по переработке птицы.
Мясоперерабатывающий комплекс является “сердцем” предприятия и включает в себя два основных цеха: убоя и глубокой переработки. СКК “Амаль Куш” работает над полной автоматизацией, которая позволяет сократить производственные технологические потери и время на переработку.
Slide
Кормовой цех
Отработанная технология производства и качественное сырье позволяют получить корма, соответствующие стандартам отрасли.
Использование качественного, экологически чистого корма без синтетичеких стимуляторов, лекарственных препаратов и применения ГМО – политика, которой следует СКК “Амаль Куш”.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide
Инкубатор
Новый современный птицеперерабатывающий комплекс, для обеспечения населения высококачественными продуктами питания. Производственная площадка оснащена новейшим оборудованием. Основу их технического оснащения составляют конвейнерные линии мощностью до 2500 голов в год.
СКК “Амаль Куш” – современная птицефабрика по выращиванию цыплят-бройлеров и производству мясо птицы, мощностью свыше 1 200 000 кг. Производственная инфраструктура состоит из инкубатора, кормового цеха, площадки по выращиванию цыплят-бройлеров и цеха по переработке.
В Инкубаторе используются современные инкубационные шкафы, где поддерживаются оптимальные параметры температуры, влажности, давления и прочие, что позволяет добиться получения высокого процента вывода и здорового суточного молодняка для откорма.
Slide
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
Площадка по выращиванию цыплят-бройлеров.
На сегодняшний момент СКК “Амаль Куш” проводит работу по реконструкции, системы освещения, вентиляции, обогрева и кормления.
Slide
Цех по переработке птицы.
Мясоперерабатывающий комплекс является “сердцем” предприятия и включает в себя два основных цеха: убоя и глубокой переработки. СКК “Амаль Куш” работает над полной автоматизацией, которая позволяет сократить производственные технологические потери и время на переработку.
Slide
Кормовой цех
Отработанная технология производства и качественное сырье позволяют получить корма, соответствующие стандартам отрасли.
Использование качественного, экологически чистого корма без синтетичеких стимуляторов, лекарственных препаратов и применения ГМО – политика, которой следует СКК “Амаль Куш”.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Инкубатор

Инкубатор инкубацияны башкаруунун автоматташтырылган системасы жана климатты контролдоо системасы бар «BROODTECH» компаниясынын заманбап инкубациялык жана басып чыгаруу шкафтары менен жабдылган, бул жылына 1 104 000 инкубациялык жумурткаларды басып чыгарууга мүмкүндүк берет. 

Рецепттер

Продукциялар

Амал Куш муздатылган жана тоңдурулган тоок эти менен жарым фабрикаттардын кеңири ассортиментин сунуштайт. Бул үй-бүлөсүнө эң жакшысын берүүгө умтулгандар үчүн эң сонун тандоо, анткени Амал Куш өзүнүн керектөөчүлөрүнүн ден соолугуна жана жыргалчылыгына кам көрөт. Биздин продуктылар катуу сапатты көзөмөлдөө жана жогорку европалык стандарттар менен өндүрүлгөн.